"Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur"
Mustafa Kemal Atatürk
Anasayfa - Bölümler

İnci Ümraniye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, çalışma koşulları genellikle gece veya gündüz nöbeti şeklinde olabileceğinden ve uzun süre ayakta çalışılması gerekebileceğinden çalışanların ortopedik bir sakatlığının olmaması aranan bir özelliktir. Bunun dışında bu alanda çalışacak bireylerin,

- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,

- İşbirliği içinde çalışmayı seven,

- Güler yüzlü ve sabırlı,

- Dikkatli, temiz ve titiz,

- Soğukkanlı,

- El-göz koordinasyonu gelişmiş,

- Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,

- Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Acil Tıp Teknisyenleri genellikle devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin Acil Servislerinde, 112 Hızır Acil İstasyonunda, 112 Komuta Kontrol Merkezlerinde, Özel Ambulans Hizmetleri veren kuruluşlarda ve özel polikliniklerde çalışırlar.

 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma gibi uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümümüzde hem teorik hem uygulamalı eğitim verilmektedir. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, uygulamalı dersler (staj) öğretmenlerimizin gözetiminde özel veya devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimiz 11.ve 12. sınıfta haftanın 3 günü hastanelerde beceri eğitimine (staj) gitmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz 11. sınıfın sonunda 160 saat yaz stajı yapmaktadır. Öğrencilerimize staj süresince sigorta yapılmakta ve yönetmeliklerin belirlediği miktarda ücret verilmektedir.

BÖLÜM MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI

Bölüm mezunlarımızın ek puan alarak yerleşebilecekleri üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri aşağıdaki gibidir.

Bölüm Adı

Öğr. Süresi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

4

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

4

Sağlık Yönetimi

4

Acil Durum ve Afet Yönetimi

2

Paramedik

2

Ameliyathane Teknikerliği

2

Otopsi Yardımcılığı

2

Elektronörofizyoloji

2

İş ve Uğraşı Terapisi

2

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

2

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)

2

Laborant ve Veteriner Sağlığı (Açıköğretim)

         2

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)

         2

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim)

         2

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

2

Hemşirelik Bölümü

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, çalışma koşulları genellikle gece veya gündüz nöbeti şeklinde olabileceğinden ve uzun süre ayakta çalışılması gerekebileceğinden çalışanların ortopedik bir sakatlığının olmaması aranan bir özelliktir. Bunun dışında bu alanda çalışacak bireylerin,
- İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
- İşbirliği içinde çalışmayı seven,
- Güler yüzlü ve sabırlı,
- Dikkatli, temiz ve titiz,
- Soğukkanlı,
- El-göz koordinasyonu gelişmiş,
- Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
- Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, , dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, Anatomi-Fizyoloji, Dahiliye Hastalıkları Bakımı, Cerrah Hastalıkları Bakımı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Bakımı, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri gibi uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümümüzde hem teorik hem uygulamalı eğitim verilmektedir. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, uygulamalı dersler (staj) öğretmenlerimizin gözetiminde özel veya devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimiz 11. ve 12. sınıfta haftanın 3 günü hastanelerde beceri eğitimine (staj) gitmektedir. Öğrencilerimize staj süresince sigorta yapılmakta ve yönetmeliklerin belirlediği miktarda ücret verilmektedir.

BÖLÜM MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI
                Bölüm mezunlarımızın ek puan alarak yerleşebilecekleri üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri aşağıdaki gibidir.

Bölüm Adı

Öğr. Süresi

Hemşirelik

4

Ebelik

4

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

4

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

4

Sağlık Yönetimi

4

Diyaliz

2

Elektronörofizyoloji

2

Fizyoterapi

2

Hidroterapi

2

İş ve Uğraşı Terapisi

2

Laboratuvar

2

Laborant ve Veteriner Sağlığı (Açıköğretim)

2

Patoloji Laboratuvar

2

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)

2

Tıbbi Laboratuvar

2

Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama

2

Yaşlı Hizmetleri Bakımı

2

İnci Ümraniye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Teknisyenliği Bölümü

TANIM

Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER

- Anestezide kullanılacak araç-gereci hazırlar,
- Hastanın ameliyathaneye alınmasını sağlar,
- Hastayı ameliyata hazırlar, hastanın özelliğine göre uyutmadan önce cesaret iğnesi yapar,
- Anestezi uzmanı veya cerrahın kontrolünde hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre uyutucu madde (Narkoz) vererek hastayı uyutur,
- Ameliyat sonrası hastanın ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine usulüne uygun olarak, naklini sağlar ve hasta kendine gelene kadar onu gözlem altında tutar.      

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Anestezi cihazı (larangoskop),
- Endotrakeal tüp (gazların olduğu tüp),
- Anestezi ilaçları,
- Alkollü pamuk,
- Damlalıklı kazı seti,
- Turnike (kola bağlanan plastik).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Anestezi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam,
- Kimyasal madde kokularına karşı allerjisi olmayan,
- Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi,
- Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Anestezi teknisyenleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Anestezi Teknisyenleri olarak devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışırlar.

Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği bölümlerinde verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Sağlık meslek liselerinin “Anestezi Bölümü”nde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Meslek eğitiminde genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

- Sağlık Meslek liselerinin “Anestezi” ve “Anestezi Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Anestezi, Anestezi Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, Sağlık Kurumları İşletmeciği (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Sağlık meslek lisesi “Anestezi Teknisyenliği” bölümünü bitirenler “Anestezi Teknisyeni” unvanıyla sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev alırlar.
- Üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarında 2 yıl süreyle verilen eğitim programını tamamladıklarında “Anestezi Teknikeri” unvanı almaya hak kazanırlar.

MESLEĞE YERLEŞME VE İŞ BULMA İMKANI

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir.
Anestezi teknisyeni olarak mezun kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ölçüsünde Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) kazananlar arasından seçme yapılarak atamaları yapılır ve 12. derecenin 3. kademesi ile göreve başlatılır. Anestezi teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki özlük haklarına sahip olup diğer devlet memurlarından farklı olarak Sağlık Hizmetleri Tazminatı” adı altında maaşa ek olarak ücret alırlar.
“Anestezi Teknisyeni” olarak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar maaş almaktadır. Özel hastane, kurum ve kuruluşlarda çalışanlarda ise ücret daha fazla olabilmektedir.

 BÖLÜM MEZUNLARININ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI

 Bölüm mezunları üniversitelerin önlisans (2 yıllık) programlarına yerleşebilirler. Bölümün henüz 4 yıllık yükseköğretim programları bulunmamaktadır.

BÖLÜM MEZUNLARININ SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ ÖNLİSANS (2 YILLIK) PROGRAMLARI

Bölüm Adı

Öğretim süresi

Anestezi

2 yıl

Elektronörofizyoloji

2 yıl

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2 yıl

İş ve Uğraşı Terapisi

2 yıl

İnci Ümraniye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Teknisyenliği Bölümü

İnci Ümraniye  Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Programı hekim tarafından x-ışınlarının gerek hastalığı tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir. Radyoloji teknikerleri kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı

İnci Ümraniye  Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Programı hekim tarafından X-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İnci Ümraniye  Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Programında öğrenciler matematik, fizik, biyoloji ve kimya gibi temel bilimler; anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri ve radyoloji meslek dersleri alırlar. Ayrıca hastanelerin radyoloji laboratuvarlarında ve bağlı birimlerinde staj görürler.

Gereken Nitelikler

Radyoloji programında eğitim görmek isteyen kimselerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Radyoloji bölümünü bitirenlere " Radyoloji Teknikeri " ünvanı verilir. Radyoloji teknikeri hastanelerde hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker; ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular.

Çalışma Alanları

Radyoloji teknikerleri kamuya ait veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda ihtiyaç duyulan eleman evvelce kurslarla yetiştirilmekteydi. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Radyoloji Teknisyeni Hakkında Bilgi

Radyoloji Teknisyeni: Radyoloji Teknisyeni nedir radyoloji teknisyeni mesleği radyoloji teknisyeni hakkında bilgi radyoloji teknisyeni olmak için radyoloji teknisyeninin görevleri Radyoloji Teknisyeni olma şartları radyoloji teknisyeninin özellikleri nelerdir

Radyoloji Teknisyeni Mesleği

Hekimlerin verdiği yönergeye göre hastanın vücudunun belirli kısımlarının filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.

GÖREVLERİ

- Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili bilgiler verir

- Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen filmi çeker

- Çekilen filmin banyosunu yapar dosyalara yerleştirir ve üzerine hastanın künyesini yazar. Filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini sağlar.

- Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar laboratuar istatistikleri hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Röntgen cihazları filmler film kasetleri enjektör ve çeşitli ilaçlar

- Kurşun gözlük kurşun paravana

- Banyo tankları kurutma dolapları

- Çeşitli kırtasiye malzemeleri ve röntgen havale kartları vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Radyoloji teknikeri olmak isteyenlerin;

- Göz-el koordinasyonu gelişmiş

- Fen alanına özellikle fizik ve biyoloji konularına ilgili

- İnsanlarla işbirliği içinde çalışmayı seven

- Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen

- Bedence güçlü ve dayanıklı

- Gözleri sağlam dikkatli sorumlu ve tedbirli

- Güler yüzlü ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Röntgen teknisyenleri hastane ve dispanserlerde karanlık odalarda görev yaparlar. Görevleri sırasında cihaz kullandıkları için birinci derecede makinelerle ilgili görünürler ancak insan ilişkileri bu meslekte çok önemlidir. Sürekli X ışınları altında çalışmak bazı hastalıklara yol açabileceği için röntgen teknisyenleri ya ek tazminat alırlar ya da erken emekli olabilirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde yatılı olarak eğitim veren sağlık meslek liseleri kademeli olarak üniversitelere bağlandığından gündüzlü olarak eğitim yapan sağlık meslek liselerinden mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı ’ nın yatılı ve yatısız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında kadro imkanlarına göre atama sonucu görev almaktadırlar. Ayrıca SGK üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde klinik ve polikliniklerde ve özel sektörde görev alabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Radyoloji teknisyenliği mesleğinin eğitimi sağlık meslek liseleri Radyoloji Teknisyenliği bölümünde verilmektedir.

Radyoloji Bölümünden Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler

  • Elektronörofizyoloji
  • Fizyoterapi
  • Radyoterapi
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KENDİ ALANLARINDA 4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERİNİ TERCİH ETTİKLERİ ZAMAN EK PUAN GELECEK BÖLÜMLER:

LİSANS PROGRAMI

 

SÜRE

PUAN TÜRÜ

Fizyoterapi ve Rehabilitayson

Yüksekokul

4 Yıl

YGS-2